Search

In Stock

PODIGEST 400mg

THÀNH PHẦN: Viên đặt PODIGEST 400mg

 

Progesterone B.P…………………………………………………………..400 mg

(Micronised)

Tá dược vừa đủ

Màu được phê duyệt được sử dụng trong vỏ viên nang.

Compare

THÀNH PHẦN: Viên đặt PODIGEST 400mg

 

Progesterone B.P…………………………………………………………..400 mg

(Micronised)

Tá dược vừa đủ

Màu được phê duyệt được sử dụng trong vỏ viên nang.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Write a review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top