Search

In Stock

COLAGEN SÁNG HỒNG

Compare

THÀNH PHẦN: Lọ 60 viên

Collagen Peptide…………………………………….. 150 mg

L-Glutathione 80% …………………………………….40 mg

L-Cystein ………………………………………………..100 mg

Isoflavone 40%……………………………………….. 100 mg

ALA …………………………………………………………10 mg

Acid hyaluronic………………………………………… 10 mg

Vitamin E …………………………………………………10 mg

Vitamin C ………………………………………………..10 mg.

Sâm tố nữ ……………………………………………..200 mg

Thông đỏ ………………………………………………200 mg

Cao củ mài …………………………………………….200 mg

Rể dâu tằm……………………………………………. 200 mg

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Write a review

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top